Disclaimer

Er kunnen geen rechten op de informatie op deze website worden ontleend. DTS Products B.V. garandeert niet dat de website foutloos is of dat de website foutloos zal functioneren en staat niet in voor de juistheid van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen die in door DTS verstrekte informatie worden weergegeven. Getoonde of verstrekte modellen, foto's of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten en kunnen afwijken van het daadwerkelijk te leveren product. DTS is niet gebonden aan kennelijke verschrijvingen, vergissingen en fouten in informatie die DTS voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst verstrekt. DTS wijst elke aansprakelijkheid tien aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van DTS staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik van de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door dts-products.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit van volledigheid.

Informatiegebruik

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor het met betrekking tot alle op via deze website aangeboden informatie (inclusief alle teksten, grafisch materiaal en logo's) berusten bij DTS. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DTS. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder deze nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.